KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ågren, Bengt, 1936- , bildkonstnär, tecknare och grafiker, autodidakt, född i Karlskrona. Å målar landskap och interiörer i olja. Dessutom verkar Å som grafiker och med offentliga utsmyckningar. Han väljer gärna motiv från staden och dess gamla bebyggelse, skildrad med bred pensel och säker kolorit. Bland offentliga arbeten kan nämnas en järnrelief på Sjöbefälsskolan i Kalmar. Han är representerad i Kalmar museum och Moderna museet i Silkeborg, Danmark.

Åhman, Axel, bryggare, se ›Bryggeriet Nordstjernan.

Åkerlund, Harald, 1900–1980, byggnadsritare och skeppsforskare. Å började sin yrkeskarriär som ritare vid restaurering av kyrkor och slott i Skåne. När ›Kalmar slott restaurerades på 1920-talet knöts Å till detta projekt av riksantikvarien Martin ›Olsson. Han var även ansvarig av den omfattande utgrävningen av ›Slottsfjärden på 1930-talet då ett 20-tal skeppsvrak påträffades. Han dokumenterade dessa båtfynd och publicerade 1951 Fartygsfynden i den forna hamnen i Kalmar som blev ett standardverk inom svensk marinarkeologi. Ett av dessa fartyg, ›Aluett, är en nybyggd fullskalekopia efter hans uppmätningar och ritningar. Å är även författare till flera skrifter bl.a. Kalmar i medeltid och Vasatid och Kläckeberga kyrka. År 1946 anställdes Å vid Statens sjöhistoriska museum som modellbyggare och senare som sådan på Sveriges Radio.
IB

Åkerström, CajsaStina, 1967- , vissångerska, låtskrivare och arkeolog, född i Stockholm, dotter till vissångaren Fred Åkerström och sedan 1995 bosatt i Halltorp, Kalmar. Å har givit ut en rad inspelningar med egna och andras visor alltifrån debuten med skivan CajsaStina 1994 som uteslutande innehöll visor av hennes hand.  Detta album innehöll bland annat hennes egen hitlåt Fråga stjärnorna. År 2005 utgav hon albumet De vackraste orden där hon gav sin personliga tolkning av Tom Paxtons låt Jag ger dig min morgon, en signaturmelodi för hennes far. Visor från när och fjärran utkom 2011 och innehåller egna och andras visor. En recensent skriver att denna svit av visor är prydlig som en krattad grusgång som löper genom en nyklippt gräsmatta fram till ett rött trähus med vita knutar. Hon har som arkeolog vid Kalmar läns museum genomfört järnåldersundersökningar vid Djurängen i Kalmar. År 2010 utkom hennes bok Du och jag, farsan, en öppenhjärtig och självutlämnande skildring av den känsliga relationen till fadern. Å erhöll Fred Åkerström-stipendiet 2005 och Nils Ferlin-Sällskapets trubadurpris 2009.

JW

cajsastinal.jpg

CajsaStina Åkerström, foto Magnus Bremefors 

 Ålakråka är det lokala namnet på mellanskarv, latin Phalacrocorax carbo sinensis, som finns i Kalmarsund och är en särskild ras av storskarven. Den tillhör gruppen pelikanfåglar och är en utpräglad sjö- och havsfågel. Den har en svart fjäderdräkt och 80-100 cm lång. Den försvann i Sverige på 1800-talets slut men 1948 häckade en liten koloni med skarvar på Svartö, Halltorp sn. Enligt vissa teorier var det en liten bortjagad flock från tyska Rügen som kom hit medan andra gör gällande, mindre troligt, att det var Bengt ›Berg som hade inplanterat ägg i ett hägerbo. De bygger ofta sina bon högt upp i träd och dessa blir snabbt sterila av träcket. Ofta ser man Å. sitta på skär med utslagna vingar, troligen för att de ska torka. På fågelskyddsområdet Svartö och de intilliggande Sandholmarna finns numera den i särklass största svenska skarvkolonin med tillsammans över 3 000 par. Å. lever på fisk som den fångar genom att dyka. Det mesta av sin föda äter den under vattenytan med undantag av ål som den oftast måste ta upp till vattenytan för att kunna äta. På så sätt är ål den för människan synbara födan och den troliga orsaken till namnet Å. Kalmar Ornitologiska Förenings tidskrift heter Ålakråkan.
BB

 lakrka.jpg

Ålakråka torkar sina vingar. Foto och © Ken Billington