KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Åbom, Johan Fredrik, 1817-1900, arkitekt. Han studerade vid Kungliga Konstakademien. Efter akademien och fram till 1882 var Å anställd på överintendentämbetet och under hans tio år som fängelsestyrelsens arkitekt tillkom ›Kalmar Cellfängelse. Å var en av Sveriges mest anlitade arkitekter under 1800-talets byggnadsexpansiva andra hälft. Arkitekturen präglas ibland av en nyklassicistisk stil. Han har ritat många kyrkor samt skol- och teaterbyggnader, bl.a. Berns salonger och Södra teatern i Stockholm. I Kalmar är han representerad med några byggnader, bl.a. ›Gamla lasarettet på Slottsvägen och ›Frimurarhuset vid Larmtorget och han ritade även ›Förlösa kyrka.
IB