KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ängöskolan, den första, låg på nuvarande Öhnellsgatan 10 med utsikt över Malmfjärden. Den invigdes 1862 och tjänade fram till 1898 då en ny Ängöskola stod klar. Den gamla byggnaden kom därefter att användas för andra ändamål, bl.a. som slöjdsal, epidemisjukhus och bårhus. Åren runt 1950 byggde seglarklubben Kaparna jollar där. Huset revs på 1950-talet då Öhnellsgatan förlängdes.

Ängös befolkning växte och den äldre skolan blev för liten, varför Kalmar stad beslutade att bygga en ny folkskola på Ängö. En ny Ängöskola stod klar 1898 för barn från Ängö och Kattrumpan. Den låg i hörnet Rappegatan–Bjelkegatan, där hotell Svanen nu ligger. År 1945 lades skolan ner och eleverna fick flytta till den då nybyggda ›Lindöskolan. Under andra världskrigets slutskede blev Ä förläggning för ett stort antal flyktingar. Senare fungerade byggnaden som fabrik, då ›Termoindustri AB flyttade in, för att slutligen fungera som vandrarhem tills den revs 1964.

IB 

 

ngskolan.jpg

Ängöskolan låg i hörnet Rappegatan - Bjelkegatan, där nu hotell Svanen ligger nu.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.