KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ängö, ö nordost om ›Kvarnholmen med övervägande bostadsbebyggelse. Mindre småbåtshamn finns, några få butiker, hotell och badplats på ›Kindbergs udde mot Kalmarsund. Ön nyttjades tidigt som betesmark och kallades då för Fäön. På en karta från 1746 betecknas ön som obebyggd och bestående av stenig betesmark. I och med att organiserad varvsverksamhet startade 1763 på den angränsande Stora Knarrön, dagens ›Varvsholmen, tillkom troligen den första bebyggelsen. Johan Tybergs karta 1831 visar en mängd små byggnader där fiskare, sjöfolk, varvsarbetare och hantverkare bodde. Bebyggelsen som uppstod var mycket oregelbunden tills ordnade förhållanden tillkom i och med att stadsplan upprättades 1864 av F. V. Schuwert. Den första utlagda gatan blev Sparregatan på 1870-talet. En fransk-amerikansk gorillajägare Paul Du Chaillu skriver hur han 1872 blev rodd av flickor till Ängö för att där fira midsommar med dans kring majstången. Bro byggdes till Kvarnholmen först år 1878 och det betydde snabbt utökad användning av ön som bostadsområde. Ny stenbro byggdes 1913 och den ersattes 1972 av en betongbro. Bro byggdes 1928 till ›Varvsholmen och intill denna bro låg tidigare öns ›klapphus.
GM


Ängö IF se ›Kalmar Sportklubb

Ängö Kvartersbryggeri startade 2010 i ett gårdshus, f.d. Blomqvists tunnbinderi, på Baggensgatan 12. Initiativtagare och bryggmästare är Johan Håkansson från Kalmar som sedan 1993 bryggt öl hemma för husbehov. Bryggeriutrustningen är tillverkad i Österrike och består av ett kopparklätt bryggverk anpassat för en volym på 1600 liter per brygd. Värmekällan till bryggverket är en gasoldriven ånggenerator på 130 kW. En trappa upp finns två jästankar och sex lagertankar, också de på 1600 liter netto, i rostfritt stål. Ölen säljs under varunamnet Ängöl och tre olika öl tillverkas: Alla Tiders Ängöl, ett modernt ljust lageröl med inspiration från Tjeckien, Diaboliskt Öl, en gyllenbrun stark ale med inspiration från Belgien samt Ljuva Livets Ängöl, en litet starkare ale i brittisk stil.
BB

Ängölax, förr vanligt öknamn på pojkar från Ängö och som helst skulle vara födda där.
BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.