KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Andersson, Robert, 1887–1957, metallarbetare, lokalhistoriker och politiker, född i Kalmar. Han arbetade från 17 års ålder på ›Siefvert & Fornander, vars 75-åriga historia han beskrivit. Senare fortsatte A sin yrkeskarriär på ›Kalmar Verkstad i 38 år. Vid sidan av detta hann han vara fackligt verksam, bl.a. som initiativtagare till ›FCO i Kalmar. Han var socialdemokratisk ledamot av stadsfullmäktige och ordförande i hälsovårdsnämnden. A skrev Kalmar Folkparks historia, en historik om det lokala ›Systemaktiebolaget samt jubileumsskrifter åt flera fackföreningar. Det starka lokalhistoriska intresset fick A att bl.a. delta i arkeologiska utgrävningar, bli historicus i ›Sancte Christoffers gille och samarbeta med landsantikvarien Manne ›Hofrén, vilket inte alltid sågs med blida ögon av vissa partikamrater. Bland hans skrifter kan särskilt framhållas beskrivningen av stadens park- och trädgårdshistoria, Från Foglasången till Stadsparken, 1939. GM

Anonyma alkoholister, Kalmargruppen, är medlemmar i den världstäckande organisationen AA. Föreningen är politiskt och religiöst oberoende. Målsättningen är att medlemmarna genom kamratskap ska stödja varandra för att tillfriskna från alkoholism.

Anrep-Nordin, Birger, 1888-1946, musiklärare och tonsättare, född i Skara. Han avlade musiklärarexamen 1912 och blev lärare som sådan vid Kalmar högre elementarläroverk vid Stortorget 1914. A blev domkyrkoorganist 1915 och dirigent för ›Kalmar Musiksällskap. År 1924 doktorerade han på en avhandling om 1700-talskompositören Joseph Martin Kraus. Han har utgivit flera böcker i musik bl.a. Handbok i kördirigering, komponerat för manskör och tonsatt Ölandssången. År 1943 invaldes A i Kungliga Musikaliska Akademien. IB

Apologistskola, se skolor och undervisning.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.