KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Anckarsvärd, Mikael Gustav, 1792-1878, överintendent, tecknare och litograf, född i Kalmar, när fadern Mikael ›Anckarsvärd var landshövding. Han började tidigt studera vid Krigsskolan i Karlberg och var under åren 1813-1814 med på fälttågen till Tyskland och Norge. Senare blev han adjutant åt kung Karl XIV Johan. När han på egen begäran begärde avsked ur krigstjänsten hade han avancerat till överstelöjnant. Han hade tidigt börjat att ägna sig åt teckning och måleri. 1819 företog han en studieresa till Paris och vidare till Rom. Efter återkomsten 1822 gjorde han även konstresor i Sverige och Norge. Ett resultat av dessa resor blev planschverket Sveriges märkvärdigaste ruiner, där han själv gjort gravyrerna. Tillsammans med två goda vänner grundade han 1832 Sveriges Allmänna Konstförening som idag är landets äldsta och största konstförening. År 1844 utnämndes A till överintendent och ordförande, preses, i Kungliga Akademien för de fria konsterna, där han kvarstod till 1858. BB

Anckarswärd, Michael Cosswa landshövding  1790-1810, utnämndes efter en lysande militär karriär men föll i onåd när han kritiserade Gustaf III:s krigsplaner mot Ryssland. A blev under en tid 1804 värd för den landsflyktige franske tronpretendenten Louis XVIII, hans bror och brorson med uppvaktning. Ludvig XVIII ville se Gustav Vasas landstigningsplats på Stensö och transporterades dit. På en sten, som ännu finns kvar, lät han hugga in en minnestext på latin och svenska. Ett sällskapsliv i hovliknande former blomstrade ett antal veckor under besöket. Även Axel von Fersen besökte Louis XVIII, som han kände sedan sin tid vid hovet i Paris. Ludvig XVIII återinsattes på tronen efter Napoleons fall.

And, egentligen Andersson, Sven,  1913–1973, konstnär, född i Kalmar. A arbetade som svarvare och hade en kort period av konstnärlig verksamhet. A började måla först under 1940-talet, men en våldsam bilolycka under en målarutflykt på Öland i slutet av 1950-talet satte stopp för vidare målande. A var nästan helt självlärd, men en kortare tid lärde han av Edvin Lindholm-Houge och i början av 1950-talet studerade han på Malmö Konstfackskola. A levde under besvärande sociala omständigheter. Han var en aktiv och organiserad kommunist, som drabbades av de stämningar som rådde under 1930- och 1940-talen. A betecknades i lokalpressen som Kalmars okände proletärmålare. Kalmar Kulturförvaltning anordnade en minnesutställning på Skälby 1982. JRm
 

Anderson, Ivar, 1891-1980, född i Kalmar, student i Kalmar 1909, fil.dr, chefredaktör SvD, ledamot av Riksdagen 1925-1948, genomförde statsvetenskaplig forskning och utgav Arvid Lindman och hans tid, 1956 och Svenska Dagbladets historia 1884-1940, 1960.

 

 

Andersson & Son, Byggnadsfirma N. J. startades 1902 av byggmästare N. J. Andersson, 1863-1948 Han hade då drivit byggnadsfirma i USA i 13 år där han bl.a byggt Betlehemskyrkan i Brooklyn med utrymme för 1 400 personer. Sonen, byggnadsingenjör Ivar ›Tegnander började arbeta i företaget 1926 och ledde det 1944-1973. A var då ett av regionens större byggföretag. Under de första åren av 1900-talet byggdes de stora hyreshusen på Bremerlyckan, med Bremergatan 13 som det första, och ›Gamla varmbadhuset 1909. Under och efter första världskriget följde svåra år med depression, som även drabbade byggbranschen. I mitten av 1930-talet fick verksamheten fart igen och A uppförde det s.k. "Framtidshuset" vid Framsta, Södra vägen-Smålandsgatan, ritat av Gösta ›Gerdsiö. År 1941 började Norrgårdsgärdet bebyggas och fram till 1949 uppförde A sammanlagt 19 hyreshus här för ›Hyresbostäder AB och för egen förvaltning. A uppförde sedan under 1950- och 1960-talen flerfamiljshus på Skälbyområdet och i Tegelviken på entreprenad för bl.a. Kalmarhem men även åt ›Hyresbostäder AB. Förutom bostäder byggdes åt landstinget 1951-1952 Sjuksköterskeskolan och Spädbarnshemmet samt i början av 1960-talet det s.k. Block 2 av länslasarettet. Genom förvärv, ny- och ombyggnader på Kvarnholmen bidrog A till utvecklingen av centrum. Allteftersom A växte tillkom också uppdrag utanför Kalmar. Sonen civilingenjör Jörgen Tegnander ledde A fram till 1984, då byggverksamheten avvecklades och företaget övergick till att förvalta och utveckla fastigheter. GM