KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Alving, Hjalmar 1877-1958, fil.dr och lektor, född på Kattrumpan i Kalmar. Efter avslutade studier på Kalmar läroverk fortsatte han i Uppsala med språk- och litteraturstudier. Han kom sedan att ägna sig åt läraryrket och var rektor för Whitlockska samskolan i Stockholm och arbetade sedan under många år som lektor på Stockholms realläroverk, mera känt som Norra Real. Han har bl.a. skrivit Kalmarmålets ljudsystem, vilket arbete skall vara den första dokumentationen av en svensk stadsdialekt. A blev känd som läroboksförfattare genom Svensk litteraturhistoria och han var en flitig översättare av isländska sagor. Han är far till Barbro Alving, känd under namnet Bang. BB

 

Amanda, namn på Erik Johan Stagnelius sångmö, kvinnan som han en gång hoppades att vinna. Enligt äldre forskning antogs hon vara Constance Magnét från Tingbyberg i Dörby socken, dotter till Jacob Henrik ›Magnét. Tingbyberg var granngård till biskopsprebendet Dörby prästgård som tidvis beboddes av poetens fader biskopen Magnus Stagnelius med familj. Teorin att det skulle vara just hon har av vissa stärkts av att det svenska ordet 'magnet', jämför hennes familjenamn Magnét, på franska heter aiment vilket ljudmässigt är slående likt Amanda. Aiment, femininum aimente, betyder även 'älskvärd', ursprung till namnet Amanda. Senare forskning har ifrågasatt denna teori. Stagnelius Amanada har gått till den sentida litteraturen på ett annorlunda sätt, nämligen som en av figurerna i Bamseserien av Rune Andréassson. Där är Amanada nämligen en hund som bor i en hundkoja vid Lille Skutts stubbe. En Bamseserie från 1986 om Amanda har fått titeln I blomman, i solen, Amanda jag ser, vilket är inledningsorden i Stagnelius dikt AmandaBB

 

Ambjörn Larssons karta omfattar hela stadens område 1647. Den är tillgänglig i form av en bestyrkt kopia från 1763. Av särskilt intresse är att den visar hur långt byggandet av ›Kalmar fästning på Kvarnholmen fortskridit, att kvarter lagts ut på Malmen och att den ger en sannolikt idealiserad bild av befästningsverken med vallgravar runt Gamla stan.

ambjorn larsson1l.jpg

ambjorn larsson2l.jpg 

Ambjörn Larsson karta från 1650-talet 

ambjorn larssondell.jpg

Delförstoring av kartan 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

 

Amiralitetetskollegium, som ledde svenska flottan, flyttades från Stockholm till Kalmar 1683 där det var kvar till 1689 för att därefter flyttas till Karlskrona. Orsaken till flyttningen var att isen i Stockholms skärgård alltför ofta hindrade flottan från att löpa ut. A låg i ›Residenset som inköptes av Kronan. Redan under skånska kriget 1675–1679 mot Danmark lär huvuddelen av den svenska flottan ha varit stationerad i Kalmar men man ansåg farvattnen kring Kalmar för trånga och farliga för större fartyg. Därför förordade kung ›Karl XI och hans rådgivare, bl.a. Hans ›Wachtmeister, redan 1679 att flottan skulle förläggas  till Trossö i Blekinge. Efter kungligt beslut började en hamn anläggas på Trossö 1680, som också bebyggdes och befästes, allt enligt Erik ›Dahlbergs utkast och anvisningar. Den blivande staden skulle kallas Carlskrona. År 1687 befallde kungen att flottans byggnader i ›Björkenäs varv skulle flyttas till Karlskrona. I Kalmar byggdes ett flertal krigsfartyg under amiralitetstiden i Kalmar under ledning av bl.a. engelsmannen Francis ›Sheldon. Med tanke på flottans behov byggdes också ›Preussarvallen av Erik ›Dahlberg med en mängd förrådsrum och kasematter som dock aldrig kom att användas av flottan. SHm 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}