KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Alliance Francaise bildades i Frankrike 1883 med syfte att sprida kännedom om franska språket och fransk kultur. Den första svenska föreningen bildades 1889 och Kalmarföreningen 1936. Föreningen anordnar 6-8 programkvällar per år med föreläsningar om fransk kultur, gärna genom att engagera fransktalande invandrare och studenter som gästföreläsare. Även fransk sång och musik, vinprovning och fransk matlagning förekommer. Dock inga språkkurser.

Alm, Stina, 1955– , skulptör, född i Kalmar. Hon utbildades på Konstfackskolan 1976-1978 och på Konsthögskolan 1978–1983. A har deltagit i ett flertal utställningar, bl.a. på Kalmar Konstmuseum och Vårsalongen på Liljevalchs. I Emmaboda har A utfört ett utvandrarmonument.

 

Skulptur av Stina Alm

Skulptur av Stina Alm

Almquist, Carl Jonas Love, 1793-1866, författare. En av A:s mest kända folklivsskildringar är den år 1838 tryckta Kapellet som skildrar idyllen vid Kalmar- och Södra Mörekusten. En ung pastorsadjunkten, nyss prästvigd i Kalmar stifts härliga domkyrka, vilken i arkitektonisk skönhet äger få sina likar i Sverige, reser genom ett försommarfagert Kalmar till sin första tjänst på ett av skären utanför Södra Möre. Miljöskildringen bygger på A:s sommarresor i Småland åren 1836 och 1837, som även resulterade i en av dikterna i samlingen Songes med titeln Fiskarsång vid Kalmar. JW

Almskoug, Rickard, 1887–1909, skomakare och vapenvägrare, född på fattighuset i Kalmar. A var medlem i Kalmars socialistiska ungdomsklubb och när han skulle inskrivas för allmän värnplikt 1909 nekade han till tjänstgöring med motivering att jag vägrar att bära mördarkappan. För detta dömdes han till tre månaders fängelse och blev därmed Sveriges första vapenvägrare. Straffet avtjänades på Västerviks kronohäkte men redan efter en månad blev han sjuk och dog. Vid begravningsceremonin på ›Södra kyrkogården i Kalmar sjöngs Internationalen och en av talarna, C J Björklund, sa om A. att ”staten mördade honom!”. För detta dömdes han till fyra månaders fängelse. BB

almskougl.jpg

Gravstenen på Södra kyrkogården

Aluett, fullskaligt rekonstruerat medeltida fartyg med Kalmar som hemmahamn. Åren 1994-1995 lät Marinmuseum i Karlskrona bygga A som en kopia av ett av många fartygsfynd, gjorda vid torrläggningen av Slottsfjärden på 1930-talet. Fyndet kallades Kalmar I och förlagan var så väl bevarad att man kunde göra bra uppmätningar. Fartygstypen kallas byrdning, tros vara föregångaren till koggen, och är en lastbåt från 1200-talet. A är 11,6 meter lång, 4,6 m bred och djupgåendet är ca 1,1 m. Båten har fått sitt namn av att den byggdes som ett ALU-projekt, ALU = ArbetsLivsUtveckling. Barlasten består av järntackor som väger ca 7 ton och totaltvikten är ca 11 ton. Hon är i huvudsak byggd i ek och påminner mycket om vikingaskeppen med sitt klinkbyggda öppna skrov och ett råsegel. Skillnaderna är främst att hon har ett stävroder, alltså inte styråra, och sex balkar som går tvärs över och sticker ut genom bordläggningen. Detta byggnadssätt ger båten en större tvärskeppsstyrka, och hon kan tåla stor last i grov sjö. Seglet är 42 m² stort och hänger ner från ett rå. När vinden mojnar, finns fyra åror att bemanna men hon är tung och bred så man ror inga längre sträckor. Sedan 2004 ägs hon av Aluett, föreningen för medeltida segling, med säte i Kalmar. Föreningen hade innan dess hyrt båten av Marinmuseum i fyra år.  BB

aluettl.jpg

Aluett under segel, foto Birger Ohlson