KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Albien, Carl, 1893–1981, biografägare och krögare, född i Näshult. A arrenderade Stadsparksrestaurangen ›Byttan, 1920–1963 som därefter övertogs av krögaren Thorsten ›Carlsson. A ägde två biografer, ›Saga och ›Centrum. A var ett trevligt inslag i stadsbilden då han kom cyklande med sin omfångsrika lekamen och fladdrande rock. Han var engagerad i flera föreningar bl.a. Visans Vänner och Barnens Dag. IB

albiiencyiklar1l.jpg

Carl Albien sågs ofta på cykel

Albrekt av Mecklenburg, 1340–1412, kung i Sverige 1364–1389. A besökte Kalmar vid flera tillfällen, första gången som hertig och nygift med Eufemia som var kung Magnus Erikssons syster. I sitt standar förde han symbolen Tre kronor. Under A:s tid ökade det tyska inflytandet och de större städerna dominerades av tyska köpmän, vars hårda metoder drabbade bönderna. Detta skapade oro i landet. När Bo Jonson Grip dog 1386 blev det strid om hans omfattande arv mellan den svenska aristokratin och A. Arvet var så omfattande att innehavaren därigenom skulle fått en politisk nyckelställning i landet. De svenska stormännen sökte därför stöd hos ›Margareta, som kom överens med stormännen om att dela Bo Jonsson Grips arv, varför A blev utan. Han stod ständigt i fejd med stormännen och Margareta, som 1386 besegrade A:s tyska trupper med sin svensk-danska här vid Falköping. Hon utropade sig då till regerande drottning. A sattes i fängelse i sex år och återvände därefter till Mecklenburg. SHm

Alice Babs, egentligen Alice Sjöblom, 1924– , hovsångerska, född i Kalmar. Tidigt flyttade familjen till Västervik där fadern arbetade som biografpianist. Senare flyttade familjen till Stockholm. Vid 15 års ålder gjorde S sin första grammofoninspelning, Joddlarflickan, och året efter slog hon igenom som swingsångerska i filmen Swing it, magistern! År 1958 bildade hon tillsammans med Svend Asmussen och Ulrik Neuman den vokala jazzgruppen Swe-Danes. Hon har samarbetat med Charlie Norman och Povel Ramel och världsrykte fick hon genom sitt samarbete med Duke Ellington. Hon utnämndes till hovsångerska 1972 och blev 1974 ledamot av Musikaliska Akademien. BB

Alla tiders Kalmar var en slogan för Kalmar kommun fastställd av kommunstyrelsen i januari 2009 efter att Kalmar tidigare haft ett flertal olika deviser, bl.a. ›Nordens huvudstad, Hansestaden Kalmar respektive Sköna gröna Kalmar. A är även titeln på en bok utgiven 1993 av Barometerns förlag. BB

Allgårdh, Rikard, 1902-1965, direktör och äventyrare, född i Kalmar. År 1923 emigrerade han till USA och senare till Sydamerika. När han kom tillbaka till Sverige köpte han det lilla stället ›Norrliden, en avstyckning från en av Bergagårdarna, som låg vid Kalmars dåvarande norra stadsgräns. Där byggde han upp en firma som importerade och exporterade gamla lyktstolpar. A köpte upp utrangerade gaslyktor från bl a Wien, Paris, London, Hamburg och Lübeck för ombyggnad till elektricitet. När Axel Wenner-Gren i mitten på 1950-talet byggde upp sitt fashionabla Lighthouse Club på Bahamas var det A som levererade lyktstolparna. A hade även stor uppfödning av orientala fasaner. När han avlidit kom området att bebyggas med ett stort antal flerbostadshus, det som idag är stadsdelen Norrliden. Hans ställe låg på nuvarande Två Bröders väg 15. De enda spår som idag finns kvar är en rest av en stenmur samt ett thujabestånd. BB