KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Adolfson, Göran P D, 1930–1998, läkare och författare, född i Motala. Han blev med.dr i Uppsala, kom till ›Länssjukhuset i Kalmar 1970 som kirurg och blev företagsläkare 1975. Sitt idrottsintresse kombinerade han med att vara läkare bl.a. för ›Kalmar FF. A var medlem i bl.a. ›Kalmar Manskör och Kalmar filatelistförening, där han var ordförande i flera omgångar. Mest känd är A för ett antal publikationer och böcker om Öland och framför allt Kalmar. År 1988 utgavs Hänt och känt kring Kalmarsund, 1990 Kalmarsunds vita båtar. På eget förlag utgav A 1993 Jeanssondynastin som byggde på rik arkivforskning och intervjuer. Hans sista bok, Öar kring fästningsstaden, utgavs postumt 1998. AG