KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Adenauer, Georg, Schorsch, 1931- , dr.jur., notarius publicus, född i Köln. A gifte sig 1957 med Ulla-Britta, dotter till Anna-Lisa och Sven ›Jeansson. Detta var dåtidens största begivenhet i Kalmar och påkallade ett stort press- och polispådrag. Anledningen var att Europas mäktigaste man, den västtyske förbundskanslern Konrad Adenauer var närvarande i egenskap av far till brudgummen. Vigseln skedde efter katolsk ritual i slottskyrkan och förrättades av Georg Adenauers bror Paul.